به گزارش ایسنا و بر اساس نتایج جدیدترین تحقیقات انجام شده با عنوان «فرهنگ گفت و گو در میان خانواده های ایرانی» توسط یک گروه جامعه شناسی، میانگین زمان گفت و گو بین اعضای آن به 15 دقیقه کاهش یافته است. در ادامه به نکاتی درباره آسیب های این موضوع و اهمیت گفت و گو در خانواده خواهیم پرداخت.

اهمیت گفت و گوی موثر در خانواده
یکی از مهم ترین عواملی که باعث بروز مشکلاتی عمیق در فضای خانه و روابط خانوادگی می شود، نبود فرصتی برای گفت و گو و فهم خواسته های یکدیگر است، گفت و گویی که هم بر اساس اصولی صحیح شکل بگیرد و هم بتواند مسائل و مشکلات را حل کند. از جهتی هر گفت و گو حامل یک پیام است که از فرستنده پیام به گیرنده آن ارسال می شود خواه این پیام صوتی، رفتاری، نوشتاری و خواه حالتی دیگر باشد. زمانی محبت، در روابط خانوادگی شکل می گیرد که اعضای خانواده بتوانند با هم گفت و گویی موثر داشته باشند. یک گفت و گوی موثر، عامل امنیت، آرامش، شکل گیری هویت و حل مسائل درونی و بیرونی خانواده است و اهمیت این موارد نباید برای فردی، مبهم باشد.
7 زیربنای گفت و گوی کارآمد در خانواده
برای شکل گیری گفت و گوی هدفمند، موثر و کارآمد در روابط خانوادگی به رعایت زیر بناهایی نیاز است تا هم گفت و گو شکل بگیرد و هم باعث امنیت و حل مسائل شود که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.
*  رعایت ادب و احترام و حرمت متقابل:
رعایت ادب، احترام و حرمت متقابل در همه حالات ارتباطی مانند کلامی، نوشتاری و حتی غیر کلامی (حالات چهره و نوع نگاه) می تواند فضایی مناسب را برای ارتباط فراهم سازد و زمانی که ادب رعایت نشود، سکوت بهتر از سخن است تا روابط خانواده به سمت کینه ورزی، عداوت و سوءظن نرود.
*  ایجاد امنیت و اعتماد دو طرفه:
اعتماد زمانی شکل می گیرد که روابطی مبتنی بر صداقت، یکرنگی، خیرخواهی و پرهیز از خودمحوری صورت بگیرد.  صداقت روابط را شفاف می کند، یکرنگی عامل امنیت در روابط است، خیرخواهی باعث می شود اعضای خانواده به هم کمک کنند و پرهیز از خودمحوری هم باعث سعه صدر و تحمل حرف مخالف می شود.

*  همگامی و همراهی:
گاهی در گفت و گو طرف مقابل با توجه به عقیده ها یا نیازهایش با ما مخالفت می کند و این را در رفتارهایش بروز می دهد. همراهی کردن ، قدرت استدلال و شخصیت منطقی ما باعث می شود مخاطب در برابر خواسته هایش به فکر فرو برود و فقط حرف خودش را درست نداند.
*  مثبت نگری و بروز استعدادها:
زندگی هم نقاط قوت دارد و هم نقاط ضعف و نقاط قوت بروز کمتری نسبت به نقاط ضعف دارد. مثبت نگری ما باعث می شود نقاط قوت را ببینیم و نقاط ضعف را به سمت نقاط قوت متمایل کنیم و با این رفتار در شخص حس مفید بودن و حرکت کردن را ایجاد کنیم تا استعدادهای فرد شکوفا شود.
*  رازداری:
توجه نکردن به مسائل ناگفته و پنهان خانواده و بازگو کردن آن ها نزد غریبه ها، باعث کاشتن بذر دشمنی و کینه می شود و روابط خانواده را به هم می ریزد. به همین دلیل با رفتار سنجیده و رازداری می توانیم امنیت و ارتباط موثر را ایجاد کنیم.
*  هنر خوب گوش دادن:
بروز شخصیت فرزندان زمانی اتفاق می افتد که بیش از این که شنونده باشند، گوینده باشند و ما به شکل گیرا به حرف های فرزندانمان گوش کنیم.
*  توجه به سطح فهم مخاطب:
با هر فردی در خانواده باید با توجه به تفاوت های فردی اش ارتباط برقرار کرد. با کودکان با زبان کودکی، با نوجوانان با زبان حمایتی، با جوانان با زبان مشورتی و با بزرگسالان باید با زبان اقتدار صحبت کرد.
چرایی کم صحبت کردن اعضای خانواده ها با هم
اما مشکل کجاست؟ چرا خانواده های ایرانی با همه علاقه ای که به هم دارند تمایل ندارند اوقات خود را با هم بگذرانند؟
بی رنگ شدن خانواده سنتی
تسنیم در این باره می نویسد: گسترش وسایل ارتباط جمعی و نیز گسترش ارتباط با سازمان ها و نهادهایی غیر از خانواده باعث شده است خانواده از حالت سنتی خود خارج شود. همین موضوع بر کم شدن ارتباطات میان اعضای آن نیز تاثیر گذاشته است. تفاوت میان نسل ها که از تفاوت طبیعی و تفاوت مشاغل و سطح تحصیلات فرزند با پدر و مادر خود نشات می گیرد نیز در تضعیف ارتباطات اثر گذاشته است. به عنوان مثال این روزها اعضای خانواده به دلیل همین تفاوت ها کمتر درباره اتفاقات روز با هم حرف می زنند.
جای خالی که مجازی پر می شود
این تنها گفت و گو نیست که در میان خانواده های ایرانی آب رفته است بلکه این روزها با هم تفریح کردن هم، چندان باب میل اعضای خانواده نیست. آن ها اگر زمانی برای تفریح پیدا کنند آن را با دوستان و غریبه ها پر می کنند تا با همدیگر. جایی هم که غریبه های حضوری نباشند سر و کله غریبه های مجازی پیدا می شود و وقت تفریح با گوشی های موبایل و تبلت پر می شود.

تاریخ انتشار روزنامه: ۹۵/۷/۶